Rượu Nếp đượu chọn lựa từ những loại gạo nếp hương thơm từ vùng đất kim sơn tạo lên những giọt rượu thơm ngon mùi nếp cái