KIMSON Limited

50.000

Ngay từ những ngày đầu làm Rượu Kim Sơn từ 1990 cho đến nay. Người sáng lập Rượu Kim Sơn luôn đau đáu phải tạo ra một dòng rượu uống như không uống, êm mượt khó tin, nhưng nó không phải là rượu vodka giá bạc triệu cũng không phải là rượu nồng độ thấp. Nó phải nhẹ nhàng đón bão như những con tàu ra khơi nhẹ nhàng lướt qua giông tố. KIMSON Limited phiên bản giới hạn ra đời như thế.

Danh mục: Từ khóa: , , , , ,