Rượu Trắng Giá: 30.000đ/l

Rượu trắng được trưng cất theo phương pháp cổ truyền từ gạo nếp hương Kim Sơn hảo hạng