Rượu trắng được trưng cất theo phương pháp cổ truyền từ gạo nếp hương Kim Sơn hảo hạng