Lịch sử hình thành

I. Lịch sử hình thành

     Rượu Kim Sơn được hình thành trên cơ sở những hộ sản xuất rượu gia truyền tại huyện Kim Sơn Ninh Bình. Đây là một xu thế phát triển tất yếu của nền kinh thế thị trường hiện nay để vừa bảo tồn và vừa phát triển được những giá trị văn hóa làng nghề truyền thống theo quy hoạch và định hướng của nhà nước.

II.  Mục tiêu và định hướng:

  • Duy trì, bảo tồn, nghiên cứu và phát triển bền vững làng nghề nấu rượu thủ công truyền thống Kim Sơn là điều cốt lõi
  • Sản xuất theo phương pháp cổ truyền áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường
  • Xây dựng, giữ vững được thương hiệu sản phẩm rượu Kim Sơn
  • Từng bước tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại đẩy mạnh thị phần rượu Kim Sơn
  • Kết hợp sản xuất làng nghề và du lịch làng nghề độc đáo, góp phần tạo việc làm cho các hộ sản xuất trong làng nghề hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương

III.  Chất lượng

  • Đảm bảo 100% sản phẩm xuất ra thị trường đạt tiêu chuẩn theo quy định nhà nước
  • Đảm bảo sản phẩm giữ được hương vị đặc trưng theo phương pháp cổ truyền đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng