Rượu Ngâm Giá: 50.000đ/l

Rượu chuyên dùng để ngâm tất cả các loại động thực vật